Het witte lint

“Het Witte Lint” is een voorstel om van de weg een heldere lijn te maken. Om die lijn te kunnen maken is een bouwdoos van elementen gemaakt. Die elementen bestaan uit eisen die aan de ruimte gesteld worden, uit eisen aan kruisende kunstwerken, materiaal en kleurgebruik en uit duidelijk ontworpen elementen zoals het wegprofiel.
De dijkjes langs de weg zijn de sokkels voor de schuin aangeplante meidoorn, een verwijzing naar de vlechtagen in de omgeving.
Eens per jaar bloeit de meidoorn. “Het witte lint” verhoudt zich tot het witte IJsselfront van Zutphen en de witte boogbruggen en gemalen van het Twentekanaal.

Ontwerp: Atelier de Lyon I Rietveld Landscape
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Locatie: Zutphen
Lengte tracé: 6 kilometer
Status: DO 2011, realisatie 2016

wl


wlwl02


wlwl04


wlwl06