Vuurlinie

Door Atelier de Lyon | Rietveld Landscape is en studie verricht over de manier waarop de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het deel tussen Lek en Waal (26 km lang) beter zichtbaar gemaakt kan worden.
Er is een reeks van aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen is om de mentale aanwezigheid te stimuleren.
Daarom is het voorstel " de vuurlinie " gedaan.
Het idee is een jaarlijkse nachtloop te organiseren. Over het hele tracé staan, op in het wegdek verzonken betonplaten, vuurtonnen. Als de tonnen weer weg zijn zijn de platen in de weg het aandenken aan deze ene nacht.

Ontwerpers: Atelier de Lyon | Rietveld Landscape
Opdrachtgever: Dienst landelijk gebied
Lokatie: Diefdijklinie
Status: voorstel

vl


vl vl