Van Terneuzen naar Gent

Zowel het kunstwerk als de titel is een omkering.
Binnen het gebouw is meer van de omgeving te zien dan buiten.
Er zijn drie assen. De eerste as is een uitgekapt pad met daarin een waterbak. De as wijst naar de punt van het schiereiland.
De boten kiezen hier de sluis voor zeeschepen of de sluis voor binnenvaartschepen.
De boten kleuren door reflectie de lange waterbak. De tweede as is de schuine basaltwand. Deze wand, die buiten het hoogteverschil opvangt, wijst naar de ophaalbrug. De derde as, de rode loper van grote terracotta tegels, is de as waarlangs men binnenkomt.
Deze as wijst naar de Westerschelde.

Ontwerp: i.s.m. bureau opMAAT
Locatie: Terneuzen
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat
Status: uitgevoerd 2000

tg


tgtg


tgtg