Plompe toren

Zeeland kent meer dan honderd verdronken dorpen.
Het dorp Koudekerke behoort tot één van de dorpen die verlaten is voor het oprukkende water. Het hele dorp werd afgebroken,de stenen meegenomen. De toren die op de hoogste plaats van het eromheen liggende dorp stond is blijven staan. De toren werd een symbool voor deze geschiedenis. Door latere dijkenbouw is de toren in de dijk verdwenen.
Dit ontwerp zet de toren weer aan zee. De trap die even groot is als de coupure in de dijk verbind de toren ook letterlijk met de zee.
Het is één van de weinige toegangen naar het water van de Oosterschelde.

Ontwerp: Atelier de Lyon | Rietveld Landscape
Locatie: Koudekerk
Status: op dit moment wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp

pltl01


plt02


plt05