Free port

Het idee laat zien dat dat er veel lege ruimte is in de Amsterdamse Haven. Door restricties, geluidscontouren, aanvliegroutes van Schiphol en tijdelijk te gebruiken lege ruimten bij elkaar op te tellen en af te trekken ontstaal er een soort Manhattam van vrije lucht.
Die ruimte is allemaal te gebruiken, mits tijdelijk.

Ontwerp: Atelier de Lyon l Rietveld Landscape
Opdrachtgever: Internationale Architectuur Bienale Rotterdam

fp


fpfp02


fp05fp4